Polski
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie:
      A. 60 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny jeżeli jest klientem zarejestrowanym zgodnie z punktem 4.3. niniejszego regulaminu. Termin do odstąpienia od  umowy wygasa po upływie 60 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
      B. 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny jeżeli jest klientem niezarejestrowanym. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FS Trade Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie powinno być wysłane pocztą na adres Fishing Store, Kuznocin 1, 96-500 Sochaczew, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fishingstore.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin ten jest inny w zależności od tego czy Klient jest zarejestrowany czy nie, o czym mowa w punkcie 7.2. A i B niniejszego regulaminu. 

  Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący winien odesłać Towar na adres: Fishing Store, Kuznocin 1, 96-500 Sochaczew
 3. FS Trade Sp z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dowód odesłania towaru powinien być przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fishingstore.pl.
 4. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez Kupującego.
 5. Towar winien zostać odesłany w stanie nienaruszonym, nie wskazującym na użycie. Musi posiadać oryginalne metki, etykiety, naklejki, kartony, etui, pokrowce z którymi Klient go otrzymał. Odsyłany towar musi być starannie zapakowany w sposób zabezpieczający go podczas transportu. Paczka z towarem musi zawierać wyposażenie dodatkowe oraz wszystkie akcesoria sprzedawane w komplecie z towarem oraz dokumenty potwierdzające jego zakup.
 6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

FS Trade Sp z o.o. 
ul. Batalionów Chłopskich 87a/59
01-307 Warszawa 
 


Ja ……………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy :

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy to ……………………………………

Data odbioru ………………………………………………………

Imię i nazwisko ………………………………………………

Adres …………………………………………………………………

Data

 

 

…….……………………………………………………………………........................ 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

pixel