Regulamin Programu lojalnościowego

Program Lojalnościowy sklepu www.fishingstore.pl

1. Postanowienia ogólne . ·       

1.1 Organizatorem programu jest FS Trade Myśliwiec i Rdzanek s.c. ·       

1.2 Program jest prowadzony dla klientów kupujących w sklepie internetowym www.fishingstore.pl ·       

1.3 Program rozpoczął się w dniu 01.07.2019r. roku i trwa do odwołania. ·       

1.4 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. ·       

1.5 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. FS Trade s.c. zastrzega sobie możliwość włączenia lub wyłączenia Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny. ·       

1.6 Z naliczania punktów wyłączone są zwroty towarów oraz towary objęte promocją lub przeceną.

2. Warunki udziału w Programie ·       

2.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu Konta oraz wymianą zgromadzonych punktów na Towary sklepu Uczestnik dokonuje samodzielnie w Sklepie Internetowym www.fishingstore.pl ·       

2.2 Punkty gromadzone przy użyciu różnych kont klienta nie będą sumowane. ·       

2.3 Rozdzielanie punktów gromadzonych na jednym koncie na konta kilku uczestników nie jest możliwe.

3. Gromadzenie punktów ·       

3.1 Uczestnik posiadający konto gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepie internetowym. Punkty, przyznawane Uczestnikowi według przelicznika wskazanego poniżej zostają zarejestrowane na jego koncie.

* Za każde wydane wydane w sklepie 1zł - klient otrzyma 1 punkt Za każde zebrane 33 punktów- klient może dokonać dowolnych zakupów w sklepie za sumę 1 zł Zdobyte punkty klient będzie mógł wykorzystać przy następnym zamówieniu dodając za punkty dowolne produkty do koszyka. Jeśli na dany produkt jest wystarczającą ilość punktów, to przy produkcie pokaże się opcja Kup za Punkty, którą należy zaznaczyć i dodać produkt do koszyka. Punkty zostaną automatycznie odjęte z konta klienta. Programem lojalnościowym NIE SĄ OBJĘTE PRODUKTY ZANJDUJĄCE SIĘ W PROMOCJI. 

* Za subskrybcję do newslettera – klient otrzyma 100 pkt.

* Za każdą, potwierdzoną zakupem i zatwierdzoną ocenę produktu – klient otrzyma 5 pkt.  

* Za każdą, potwierdzoną zakupem i zatwierdzoną opinię o produkcie – klient otrzyma 20 pkt.

* Za dodanie zdjęcia do opinii potwierdzonej zakupem – klient otrzyma 20 pkt.

** Opinie o produkcie powinny w nosić merytoryczną wartość dla innych kupujących. Powinny składać się przynajmniej z jednego zdania. Opinie kopiowane do innych produktów np. do wszystkich kolorów danej przynęty nie będą zatwierdzane. 

*** Jeżeli zdjęcia zawierają rybę - musi być ona żywa podczas fotografowania. Zdjęcie musi sugerować, że ryba została wypuszczona w dobrej kondycji. 

**** Właściciel sklepu Fishingstore.pl zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzania opinii bez podania przyczyny.

3.2 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

3.3 Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów po zalogowaniu się na swoim koncie w sklepie internetowym www.fishingstore.pl ·       

3.4 W przypadku zaistnienia zastrzeżeń lub wątpliwości, co do ilości punktów zgromadzonych na koncie, ilość punktów zostanie ustalona na podstawie wyciągu faktur lub paragonów zakupów w sklepie internetowym fishingstore.pl. Inne dowody zakupu nie są podstawą do naliczania punktów. ·       

3.5 W przypadkach zwrotu towarów pełnowartościowych, za których zakup zostały naliczone punkty w ramach Programu Lojalnościowego, FS Trade s.c. odejmuje punkty z konta Uczestnika równoważne wartości zwróconego towaru wg przelicznika podanego powyżej. ·       

3.6 FS Trade s.c. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, tabela, katalog, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z konta oraz naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wszystkie punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane. ·       

3.7 Punkty za subskrybcję do newslettera naliczane są jednorazowo. Po rezygnacji z subskrybcji i ponownym zapisaniu, punkty nie będą naliczane po raz kolejny.

4. Postanowienia końcowe ·       

4.1 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. FS Trade s.c. zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy FS Trade s.c. w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani. ·       

4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na Towary w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel